diumenge, 19 de febrer de 2017

Volcans

Parts d'un volcà

Materials emesos per un volcà


Piroclasts
ANIMACIÓ 1: Volcà en erupció
ANIMACIÓ 2: Formació d'un estratovolcà
VÍDEO 1: L'interior d'un volcà actiu
VÍDEO 2: Núvol ardent
MÈTODES DE PREDICCIÓ I PREVENCIÓ

dimecres, 15 de febrer de 2017

Cicle de les roques

Aquí teniu un esquema del cicle de les roques:
I per acabar una ANIMACIÓ DEL CICLE DE LES ROQUES!!!

Processos geològics externs

Tot seguit teniu diversos vídeos que us ajudaran a comprendre els diferents processos geològics externs:
La meteorització i els seus tipus


Un exemple de meteorització química: la carbonatació


L'erosió


Transport i sedimentació en un riu

Animacions dels processos geològics interns

Aquí teniu diferents ANIMACIONS per a comprendre millor els diferents processos que estam estudiant en aquesta unitat:
ANIMACIÓ dels processos que tenen lloc als tres tipus de vores de plaques tectòniques: divergent, covergent i de cisalla.
ANIMACIÓ de la formació d'un rift continental en un punt calent.
ANIMACIÓ de la formació d'illes volcàniques en un punt calent.

ANIMACIÓ de com es forment els diferents tipus de falles: normals o directes, inverses i transformants.


Fenòmens intraplaca: formació d'un rift

Aquí teniu la representació de com els punts calents poden donar lloc a un rift en un continent i que, amb el pas del temps, donarà lloc a una dorsal oceànica.


El Rift Valley (Àfrica oriental) constitueix un exemple de rift continental:


Fenòmens intraplaca: illes volcàniques

Aquí teniu la representació de com els punts calents (zones on els plomalls tèrmics procedents de la capa D ascendeixen i perforen la litosfera enmig d'una placa tectònica) poden originar illes volcàniques.

Les illes Canàries constitueixen un exemple d'arxipèlag d'illes volcàniques resultants de l'existència d'un punt calent: 

I en aquest enllaç podeu veure un vídeo sobre la formació de les illes de Hawaii.

Vores convergents, divergents i de cissalla

Aquí teniu la representació global de tots els tipus de vores i les formacions que es generen en els diferents casos.

Gradient geotèrmic


Tipus de límits o vores entre plaques tectòniques
Mapa de les plaques tectòniques


Corrents de conveccióEstructura interna de la Terra


diumenge, 12 de febrer de 2017

diumenge, 5 de febrer de 2017

Impactes sobre els ecosistemes marins i costaners

Excés d'urbanització


Eutrofització i altres formes de contaminació


Contaminació de l'aire i generació de residus


Bioinvasions


Gredars